Billedet viser en nedbrudt mand. Siden handler om PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien. Fotoet er af Jordan Whitfield

PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien

Billedet viser en nedbrudt mand. Siden handler om PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien. Fotoet er af Jordan Whitfield

Distrikspsykiatrien er det samme som lokalpsykiatrien. Den er for personer, der har en psykisk lidelse og har brug for psykiatrisk behandling, men som ikke behøver at være indlagt. Som PTSD-ramt har du mulighed for at få et behandlingstilbud i lokalpsykiatrien i form af et PTSD pakkeforløb, som gerne skulle være en ensartet behandlingspakke som alle regioner skal kunne tilbyde PTSD-ramte (1).  I lokalpsykiatrien vil der være forskellige faggrupper, som kan hjælp dig. Ex læge, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut.(2)

Din praktiserende læge henviser dig til et PTSD pakkeforløb

For at kunne få behandling ved psykiatrien, skal du kontakte din praktiserende læge, så hun kan henvise dig til behandling indenfor psykiatrien. Det foregår på den måde, at din læge udarbejder en henvisning til regionens centrale visitation i psykiatrien. For at sikre dig, at psykiatrien får alle de informationer om dig, som er nødvendige for at få dig ind under det rette behandlingstilbud, er det godt at være forberedt inden du tager til lægen.

Tjekliste for henvisninger

På forhånd kan du have sat dig ind i, hvilken information lægen skal bruge i sin henvisning. Det er forskelligt fra region til region. Find din region nedenunder, så kan du se, hvad en henvisning skal indeholde i din region.

Region Nordjylland

Tjeklist for henvisninger til voksenpsykiatrien.

Tjekliste for henvisninger til børn- og ungepsykiatrien.

Region Midt

Henvisningsvejledningen for voksenpsykiatrien.

Henvisninger til børn- og ungepsykiatrien.

Region Syddanmark

Henvisning til behandling på psykiatrisygehuset, når det drejer sig om børn, unge og voksne (også flygtninge og krigsveteraner).

Region Sjælland

Den gode henvisning til psykiatrien” – når voksne skal henvises.

Den gode henvisning til psykiatrien” – når børn og unge skal henvises.

Region Hovedstaden

Henvisningsvejledningen, når voksne skal henvises.

Henvisningsvejledningen, når børn og unge skal henvises.

Vær forberedt ved lægen og ved Visitationen

Det er godt at skabe dig et overblik over dine symptomer, både når du tager til din læge for at få en henvisning til lokalpsykiatrien, men også når du siden bliver indkaldt til møde i Visitationen. Det store flertal, der har PTSD, har mere end én lidelse, og en stor del har endda 3 eller flere andre psykiatriske lidelser(3). Via pakkeforløb kan du kun få behandlet én lidelse af gangen, fx angst, PTSD eller depression. Hvis Visitationen ikke får et ordentligt overblik over dine symptomer, kan du ende op med at få forkerte diagnoser og derved forkert eller mangelfuld behandling.

Problemet opstår, hvis du bliver henvist til et pakkeforløb, som ikke kan udrede din sygdom, og som har for kort tid til at vurdere diagnosen. Det øger risikoen for fejlvurdering. Det er naturligvis et problem, når diagnosen er bestemmende for den type behandling, du får. Behandlingen svarer dermed ikke altid til dine reelle behov.(4)

Hjælp Visitationen med at få overblik over dine symptomer

Hvis du, din læge eller psykolog har en opfattelse af, at du har PTSD, så kan du med fordel på forhånd have sat dig ind i, hvilke symptomer, der er nødvendige for at få diagnosen PTSD. Har du flere af disse symptomer, kan du fortælle om dem lige efter hinanden. Det samme kan du med andre diagnoser. Det vil give Visitationen et mere systematisk overblik over, hvilke diagnoser, som du med fordel kan blive udredt for. Du kan selvfølgelig ikke diagnosticere dig selv. Det er kun en psykiater eller specialpsykolog , der kan det.

Du bliver ikke behandlet i et helhedsorienteret forløb

Har du flere diagnoser bliver de ikke behandlet på én gang, og behandlere vurderer, hvilken lidelse de mener er vigtigst at behandle først. Du må derfor gentagne gange tilbage til egen læge for at blive henvist til ex depressionspakken og senere angstpakken osv.(4)

Information om Den Centrale Visitation i landets regioner

Visitation i Region Nordjylland

Visitation i Region Midt

Region Syddanmark: Psykiatrien i Region Syddanmark har aktuelt ikke en central visitation. Visitation til relevant pakkeforløb eller anden behandling sker i den enkelte psykiatriske afdeling.

Visitation i Region Sjælland

Visitation i Region Hovedstaden

Hvad er et pakkeforløb for PTSD?

Pakkeløb for PTSD skulle gerne være et ensartede behandlingsforløb i alle regioner, og som hovedregel skulle det gerne være afsluttede forløb. Eventuel efterbehandling, rehabilitering og støtte forventes at foregå hos egen læge, speciallæge eller relevant instans i kommunen. (1)

Pakkerne har til hensigt at sikre en ensartet behandling med dokumenteret effekt ved, at de behandlingstyper regionerne bruger er baseret på evidens.(5) Selve pakkeforløbet består af en række områder, der skal afdækkes over 29 timer: Indledende samtale, traumefokuseret samtaleterapi i gruppe eller individuelt, medicinering, læren om traumer, pårørende samtaler, behandling af stress, sociale færdigheder mv og afslutning og overdragelse til egen læge.(1)

Pakkeforløb for PTSD skulle gerne findes i flere af Psykiatriens ambulatorier rundt om i den region, du bor i. I nedenstående kan du se, hvilke pakkeforløb, der er i din region. Der er både pakkeforløb for børn og voksne. For børn er der imidlertid ikke nogen pakkeforløbfor PTSD.

At det skulle være muligt at få traumebehandling via pakkeforløb i alle regioner siger intet om, hvorvidt det faktisk er muligt som PTSD-ramt at blive visiteret til et pakkeforløb. Det siger heller ikke noget om kvaliteten af disse pakkeforløb, så der kan godt være store forskelle afhængig af, hvor du bor i landet.

Pakkeforløb i Danmark

Pakkeforløb for voksne i Region Nordjylland.

Den Centrale Visitation i Nordjylland siger, at der er pakkeforløb for voksne med PTSD på ambulatorier i Nordjylland.(7) Det tyder imidlertid på, at det er en sandhed med modifikationer. I to tilfælde, som jeg kender til fra 2017, fik PTSD-ramte imidlertid ikke tilbudt pakkeforløb for PTSD, og derved ingen traumebehandling hos en psykolog. En person fik tilbudt samtaler hos en psykiater i Hjørring. En anden kunne ikke få traumebehandling i Brønderslev, men blev henvist til Frederikshavn, hvor de imidlertid heller ikke kunne tilbyde traumebehandling. De tilbød samtaler hos en sygeplejerske.(8)

Pakkeforløb i Region Midtjylland.

Pakkeforløb for voksne i Region Syddanmark.

Pakkeforløb for voksne i Region Sjælland.

Pakkeforløb for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. 

Pakkeforløb for voksne i Region Hovedstaden.

Pakkeforløb for børn og unge i Region Hovedstaden.

Er man rask når pakkeforløbet er slut?

I nogle tilfælde er man. Men psykiske lidelser er gerne langvarige, og der er ofte tilbagefald. For mange er behandlingen nok til, at de efterfølgende kan følges i primærsektoren (ved læge og psykiater mv.). For andre er der behov for at få det samme pakkeforløb flere gange eller at henvise til et andet tilbud – fx for en konkurrerende lidelse eller et mere specialiseret tilbud for lidelsen. (5)

Pakkeforløb er ikke for alle

Ingen selvmedicinering med stoffer og alkohol

Pakkeforløb er ikke for alle, der har PTSD. Der er en række patienter, som falder udenfor. Især misbrugere, da der er krav om, at patienten skal have været misbrugsfri de seneste 3 måneder.(5) Mere end 20 % af veteraner med PTSD bruger stoffer, drikker eller ryger for meget. Det kan være et forsøg på at håndtere deres PTSD-symptomer, for at undgå at tænke på traumerne eller andre problemer i deres liv.(11) At stoppe med at selvmedicinere sig selv vil således vække mange ubehagelige følelser, og personen kan føle sig meget sårbar.

Skal kunne møde op til behandlingen

Det er heller ikke nemt for de patienter, der har svært ved at møde op som ex personer med svær angst. De bliver ofte overladt til kommunale behandlingstiltag med støtte i hjemmet uden psykiatrisk behandling.(5)

Ressourcerne er flyttet væk fra de allersvageste

Der behandles i dag langt flere ikke-psykotiske patienter i hospitalspsykiatrien end tidligere. De ikke-psykotiske lidelser som angst, depression, belastningsreaktioner mv. har fået flere ressourcer. Desværre er der i dag flere eksempler på, at ressourcerne flyttes væk fra de allersvageste. Dem, der er svære at træffe aftaler med. Dem der ikke passer ind i nogen pakke. Flere steder bliver ressourcerne omprioriteret, så de retter sig mod de lidt stærkere patienter.(5)

Mange PTSD ramte bliver tabt på gulvet fordi de har flere lidelser

Forskningen viser, at personer, der har mere end ´en lidelse, risikerer at blive tabt på gulvet med pakkeforløb, fordi de ikke passer ind i pakkernes rammer. (5) Som tidligere nævnt har det store flertal af folk med PTSD flere psykiatriske lidelser.(3) Selv om alle lidelserne er traumerelateret, vil behandlingen blive opdelt i forskellige psykiatri pakker, og altså ikke set på helhedsorienteret.(4)

Pakkeforløbets kvalitet er bestemt af ressourcer

Hvor lang tid, der er til behandling af ex PTSD i et pakkeforløb for PTSD er ikke valgt ud fra evidens, men ud fra økonomi og personaleressourcer. Ifølge behandlere virker behandlings-pakkerne primært ved personer, der fx har lette til moderate depressioner og som er motiverede og mentalt forberedte på at indgå i behandling.(4)

 

Kilder
  1. Danske Regioner. ”Pakkeforløb for PTSD – ekskl. Krigsveteraner og traumatiserede flygtninge.” Voksenpsykiatri. Juni 2014. www.sundhed.dk.
  2. ”Psykiatriske sygehuse og distrikspsykiatrien. Distrikspsykiatrien – når du ikke er indlagt.” Sept. 2017. www.borger.dk.
  3. Brady KT, Killen TK m.fl. “Comorbidity of psychiatric disorders and posttraumatic stress disorder.” Abstract. J Clin Psychiatry. 2000. ncbi.nlm.nih.gov.
  4. Karina Søby Madsen. Videnskab.dk. “Forskere: Psykiatripakker taber patienter på gulvet.” 10. juni 2016. videnskab.dk.
  5. Overlæge René Sjælland. Psykiatrisk Center Hvidovre. ”Pakkeforløb – ensretning eller ensartethed?” pakkeforloeb-040315-ok.pdf. dpsnet.dk.
  6. National Center for PTSD. ”PTSD and substance abuse in veterans.” Opdateret 13. Aug. 2015. ptsd.va.gov.
  7. Telefonisk samtale med lægesekretær Jette Bakmand. Central Visitation. Psykiatrien Region Nordjylland. 15. sept 2017.
  8. Samtale med Tommas og Bodil (anonyme). 2017.