Billedet viser medicin. Siden handler om psykiatere, der kan medicinere og diagnosticere.

Psykiatere kan medicinere og diagnosticere

Billedet viser medicin. Siden handler om psykiatere, der kan medicinere og diagnosticere.

Din læge kan henvise dig til en psykiater, der kan hjælpe dig med medicinsk behandling og i nogle tilfælde terapi. Har du en arbejdsskade eller er på sygedagpenge, kan der være behov for en psykiatrisk speciallægeerklæring. Hvem der udarbejder speciallægeerklæringen og stiller din diagnose, kan have stor indflydelse på din sag. Det er derfor en fordel, hvis du sørger for at have indflydelse på valget af psykiater.

Din læge kan henvise dig til en psykiater

En psykiater er en læge med en videreuddannelse i psykiatri. Psykiatere kan udover medicinsk behandling også diagnosticere psykiske lidelser, og nogen af dem er også videreuddannet indenfor samtaleterapi –  Ex EMDR. Det er dog psykologer, hvis uddannelse er rettet direkte mod samtaleterapi. Der findes også special-psykologer som kan diagnosticere, og de kan selvfølgelig også udføre samtaleterapi.

Din læge kan henvise dig til en psykiater, som har et ydernummer under sygesikringen. Der findes også psykiatere uden ydernummer, hvor du selv skal betale for behandlingen. En sådan psykiater kan være en fordel at bruge, hvis du ønsker psykiatrisk behandling eller en diagnose udenom de offentlige myndigheder.

Tvivl om tavshedspligt

Det du siger til en psykolog eller psykiater forventer de fleste nok er underlagt tavshedspligt. Imidlertid kender jeg eksempler, hvor kommuner har indhentet journalnotater fra møder med psykiatere, fordi de ikke ville betale for en statusopgørelse hos psykiateren.(3) Meget personlige oplysninger er derved blevet en del af kommunens sagsakter og bevæget sig mellem sagsbehandlere og andre personer, der har brug for viden om din sag.

I en sygedagpengesag vil kommunen nogen gange have en speciallægeerklæring

Er du i et sygedagpengeforløb kan det være, at din kommune ønsker at få en speciallægeerklæring på dig, for at finde ud af, hvad du fejler, og hvad de kan forvente af dig i forbindelse med arbejdsmarkedet. Det vil da, som i alle andre tilfælde være en fordel, hvis du får indflydelse på, hvilken psykiater der skal udarbejde din speciallægeerklæring. Hvis du har oplevet traumer, som efter flere måneder stadig påvirker dit sind og din adfærd, er det en fordel, at får lavet en speciallægeerklæring hos en psykiater, der har stor erfaring med at diagnosticere PTSD og Vedvarende personlighedsændring efter katastrofeoplevelser (nu afløst af Kompleks PTSD). Sidstnævnte kan man ex få efter mange eller længerevarende traumer. I nogle tilfælde også ved enkeltstående traumer. Får du en psykiater, der ikke har ekspertise indenfor PTSD og traumer, kan du risikere at få en forkert diagnose, som vil følge dig i din sygedagpengesag.

Ved en arbejdsskade vil Arbejdsskadestyrelsen have en speciallægeerklæring

Er du blevet sygemeldt pga. traumer i forbindelse med dit job skal du hurtigst muligt anmelde det som en arbejdsskade, hvis du er blevet uarbejdsdygtig. I forbindelse med arbejdsskaden vil Arbejdsskadestyrelsen få lavet en speciallægeerklæring på dig. Du kan have indflydelse på, hvem der laver speciallægeerklæringen. Også her er det relevant med en psykiater, der fagligt kan vurdere din belastning efter traumer. Vær her opmærksom på, at i en arbejdsskadesag vil Arbejdsskadestyrelsen vurdere om de mener, at din arbejdsskade kan give PTSD. Har du oplevet andre stressende/traumatiske begivenheder eller har du haft en svær barndom, vil Arbejdsskadestyrelsen kunne vurdere, at din PTSD stammer fra de omstændigheder og ikke arbejdsskaden. De kan også vurdere, at du ikke kan få PTSD af din arbejdsskade. Dette uanset reelle omstændigheder. Det har derfor stor betydning for dig, hvad du fortæller psykiateren, og hvilken psykiater der udarbejder den psykiatriske speciallægeerklæring.

Medicin kan bruges til symptombehandling

Det er kun terapi, der kan behandle de underliggende årsager til PTSD symptomer. Medikamenter kan bruges til symptombehandling alene eller sammen med terapien. Før du tager medicin, tal da med en psykiater. Når du først starter med at tage medicin, vil du ofte mødes med psykiateren, for at tale om hvordan medicinen virker på dig. Det kan være nødvendigt at prøve nogle få forskellige typer medicin for at finde noget der virker. Vær opmærksom på, at nogen former for medicin kan være afhængighedsskabende, give andre mentale problemer og gøre PTSD terapi mindre effektiv. Det er fx tilfældet ved benzodiazepines.(1)

Psykiatrisk behandling for veteraner

Forsvarets veterancenter kan ikke selv tilbyde psykiatrisk behandling, idet de ikke har psykiatere ansat, men de kan henvise dig til psykiatrien på lige fod med egen læge.(2)

Kilder

www.dkptsd.dk har fået lov til at kopiere denne artikel fra hjemmesiden www.kompleksptsd.dk.

  1. National Center for PTSD. ”Understanding PTSD and PTSD Treatment.” Maj 2019.  www.ptsd.va.gov.
  2. Veteranalliancen. ”Behandlingstilbud.” veteranalliancen.wordpress.com.
  3. Anette og Bodil. Anonyme. 2017.