Gennemse Tag

behandling

Billedet viser en nedbrudt mand. Siden handler om PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien. Fotoet er af Jordan Whitfield

PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien

Billedet viser en nedbrudt mand. Siden handler om PTSD behandlingspakke i lokalpsykiatrien. Fotoet er af Jordan Whitfield

Distrikspsykiatrien er det samme som lokalpsykiatrien. Den er for personer, der har en psykisk lidelse og har brug for psykiatrisk behandling, men som ikke behøver at være indlagt. Som PTSD-ramt har du mulighed for at få et behandlingstilbud i lokalpsykiatrien i form af et PTSD pakkeforløb, som gerne skulle være en ensartet behandlingspakke som alle regioner skal kunne tilbyde PTSD-ramte (1).  I lokalpsykiatrien vil der være forskellige faggrupper, som kan hjælp dig. Ex læge, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut.(2)

Din praktiserende læge henviser dig til et PTSD pakkeforløb

For at kunne få behandling ved psykiatrien, skal du kontakte din praktiserende læge, så hun kan henvise dig til behandling indenfor psykiatrien. Det foregår på den måde, at din læge udarbejder en henvisning til regionens centrale visitation i psykiatrien. For at sikre dig, at psykiatrien får alle de informationer om dig, som er nødvendige for at få dig ind under det rette behandlingstilbud, er det godt at være forberedt inden du tager til lægen. Noget af det, der kan være relevant at undersøge er, hvilke behandlingsmuligheder der er, for udover PTSD-behandlingsforløb i lokalpsykiatrien er der også specialiserede behandlingsforløb – blandt andet behandlingsforløb for tjenesterelateret PTSD og højtspecialiserede behandlingsforløb for veteraner. Det er også muligt at få behandling i psykiatrien udenfor pakkeforløb, hvis det ikke vurderes, at man passer ind i disse behandlingsforløb.

Tjekliste for henvisninger

På forhånd kan du have sat dig ind i, hvilken information lægen skal bruge i sin henvisning. Det er forskelligt fra region til region. På hjemmesiden for den region, som du bor i, kan du læse, hvad en henvisning fra din læge til Psykiatrien skal indeholde.

Vær forberedt ved lægen og ved Visitationen

Det er godt at skabe dig et overblik over dine symptomer, både når du tager til din læge for at få en henvisning til lokalpsykiatrien, men også når du siden bliver indkaldt til møde i Visitationen. Det store flertal, der har PTSD, har mere end én lidelse, og en stor del har endda 3 eller flere andre psykiatriske lidelser(3). Via pakkeforløb kan du kun få behandlet én lidelse af gangen, fx angst, PTSD eller depression. Hvis Visitationen ikke får et ordentligt overblik over dine symptomer, kan du ende op med at få forkerte diagnoser og derved forkert eller mangelfuld behandling.

Problemet opstår, hvis du bliver henvist til et pakkeforløb, som ikke kan udrede din sygdom, og som har for kort tid til at vurdere diagnosen. Det øger risikoen for fejlvurdering. Det er naturligvis et problem, når diagnosen er bestemmende for den type behandling, du får. Behandlingen svarer dermed ikke altid til dine reelle behov.(4)

Hjælp Visitationen med at få overblik over dine symptomer

Hvis du, din læge eller psykolog har en opfattelse af, at du har PTSD, så kan du med fordel på forhånd have sat dig ind i, hvilke symptomer, der er nødvendige for at få diagnosen PTSD. Har du flere af disse symptomer, kan du fortælle om dem lige efter hinanden. Det samme kan du med andre diagnoser. Det vil give Visitationen et mere systematisk overblik over, hvilke diagnoser, som du med fordel kan blive udredt for. Du kan selvfølgelig ikke diagnosticere dig selv. Det er kun en psykiater eller specialpsykolog, der kan det.

Du bliver ikke behandlet i et helhedsorienteret forløb

Har du flere diagnoser bliver de ikke behandlet på én gang, og behandlere vurderer, hvilken lidelse de mener er vigtigst at behandle først. Du må derfor gentagne gange tilbage til egen læge for at blive henvist til ex depressionspakken og senere angstpakken osv.(4)

Hvad er et pakkeforløb for PTSD?

Pakkeløb for PTSD skulle gerne være et ensartede behandlingsforløb i alle regioner, og som hovedregel skulle det gerne være afsluttede forløb. Eventuel efterbehandling, rehabilitering og støtte forventes at foregå hos egen læge, speciallæge eller relevant instans i kommunen. (1)

Pakkerne har til hensigt at sikre en ensartet behandling med dokumenteret effekt ved, at de behandlingstyper regionerne bruger er baseret på evidens.(5) Selve pakkeforløbet består af en række områder, der skal afdækkes over 29 timer: Indledende samtale, traumefokuseret samtaleterapi i gruppe eller individuelt, medicinering, læren om traumer, pårørende samtaler, behandling af stress, sociale færdigheder mv og afslutning og overdragelse til egen læge.(1)

Pakkeforløb for PTSD skulle gerne findes i flere af Psykiatriens ambulatorier rundt om i den region, du bor i. I nedenstående kan du se, hvilke pakkeforløb, der er i din region. Der er både pakkeforløb for børn og voksne. For børn er der imidlertid ikke nogen pakkeforløb for PTSD.

At det skulle være muligt at få traumebehandling via pakkeforløb i alle regioner siger intet om, hvorvidt det faktisk er muligt som PTSD-ramt at blive visiteret til et pakkeforløb. Det siger heller ikke noget om kvaliteten af disse pakkeforløb, så der kan godt være store forskelle afhængig af, hvor du bor i landet.

Pakkeforløb i Danmark

Pakkeforløb for voksne i Region Nordjylland.

Pakkeforløb i Region Midtjylland.

Pakkeforløb for voksne i Region Syddanmark.

Pakkeforløb for voksne i Region Sjælland.

Pakkeforløb for voksne i Region Hovedstaden.

Er man rask når pakkeforløbet er slut?

I nogle tilfælde er man. Men psykiske lidelser er gerne langvarige, og der er ofte tilbagefald. For mange er behandlingen nok til, at de efterfølgende kan følges i primærsektoren (ved læge og psykiater mv.). For andre er der behov for at få det samme pakkeforløb flere gange eller at henvise til et andet tilbud – fx for en konkurrerende lidelse eller et mere specialiseret tilbud for lidelsen. (5)

Kilder

www.dkptsd.dk har fået lov til at kopiere denne artikel fra hjemmesiden www.kompleksptsd.dk.

 1. Danske Regioner. ”Pakkeforløb for PTSD – ekskl. Krigsveteraner og traumatiserede flygtninge.” Voksenpsykiatri. Juni 2014. www.sundhed.dk.
 2. ”Psykiatriske sygehuse og distrikspsykiatrien. Distrikspsykiatrien – når du ikke er indlagt.” Sept. 2017. www.borger.dk.
 3. Brady KT, Killen TK m.fl. “Comorbidity of psychiatric disorders and posttraumatic stress disorder.” Abstract. J Clin Psychiatry. 2000. ncbi.nlm.nih.gov.
 4. Karina Søby Madsen. Videnskab.dk. “Forskere: Psykiatripakker taber patienter på gulvet.” 10. juni 2016. videnskab.dk.
 5. Overlæge René Sjælland. Psykiatrisk Center Hvidovre. ”Pakkeforløb – ensretning eller ensartethed?” pakkeforloeb-040315-ok.pdf. dpsnet.dk.
Billedet viser en nedbrudt kvinde i skoven. Fotoet er af Andrew Neel. Siden handler om hvorfor det er godt at få behandling for PTSD.

Hvorfor få behandling for PTSD?

Billedet viser en nedbrudt kvinde i skoven. Fotoet er af Andrew Neel. Siden handler om hvorfor det er godt at få behandling for PTSD.

Der er flere behandlingsmuligheder for PTSD. Forskellige former for samtaleterapi har vist sig at kunne hjælpe personer med PTSD. For en del mennesker kan behandling fjerne alle symptomer. Andre kan mærke, at behandlingen giver dem færre symptomer eller føle, at deres symptomer er mindre intense. Efter behandling har de fleste mennesker mere kvalitet i deres liv.(1)

Når PTSD ikke bliver behandlet, bliver den ikke bedre – og den kan endda blive værre

Det er almindeligt at tænke, at din PTSD symptomer vil gå væk med tiden. Men det er meget usandsynligt, specielt hvis du har haft symptomerne i mere end et år. Selv hvis du føler, at du kan klare dine symptomer nu, kan de blive værre med tiden. (1)

Er det nogensinde for sent at få behandling for PTSD

Det er aldrig for sent. Behandling kan hjælpe – selv hvis dine traumer skete for mange år siden. Og behandling for PTSD er blevet meget bedre gennem årene. Hvis du prøvede behandling tidligere, og du stadig har symptomer, er det en god ide at prøve igen.(1)

Hvad hvis du ikke føler dig klar til behandling?

Det er normalt at føle, at du ikke er klar til behandling, eller at komme op med grunde til, hvorfor det ikke er en god ide lige nu – som fx at du ikke har overskud eller du har for travlt. Men ikke at ville tale om eller tænke på traumerne, kan faktisk være et symptom på PTSD. (1)

Du vil måske aldrig føle dig rigtig klar til at få hjælp for PTSD – men hvis du har symptomerne, er det bedre at få behandling nu end at vente. Jo tidligere, at du får behandling, jo tidligere kan du starte med at få det bedre. (1)

Kilder
 1. National Center for PTSD. ”Understanding PTSD and PTSD Treatment.”Maj 2019.  www.ptsd.va.gov
Billedet viser en båd med flygtninge. Siden handler om traumebehandling for flygtninge.

Traumebehandling for flygtninge

I alle regioner i Danmark er der højtspecialiserede behandlingstilbud for voksne flygtninge, som har været udsat for forfølgelse, tortur, rædsler under krig mv og som på den baggrund er traumatiseret. Udover disse behandlingstilbud er der også private centre med tilbud om behandling af traumatiserede flygtninge. Alle tilbuddene kan lægen henvise til.

Region Nordjylland

På RCF Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Nordjylland kan voksne flygtninge få behandling for traumer som de ex har fået under forfølgelse, tortur og rædsler under krig og som har givet dem PTSD. Personer der lever sammen med en traumatiseret person kan også få behandling, hvis relationen i sig selv truer deres psykiske, fysiske og sociale integritet.(4)

For at kunne komme i behandling skal der være et behov for tværfaglig og helhedsorienteret behandling, og personen må blandt andet ikke have et aktivt misbrug, ubehandlede personlighedsforstyrrelser eller være langvarigt psykotiske og sindslidende. Henvisning kan ske via Henvisningshotellet af praktiserende læge.(4)

Alle patienter tilbydes traumebehandling og psykoedukation hos psykolog, og der samarbejdes med den praktiserende læge omkring eventuelt medicin. Næsten alle får fysioterapi. Fysioterapien foregår i varme og imødekommende lokaler. Traumatiserede flygtninge har ofte svært ved at overskue deres sociale situation. En socialkonsulent rådgiver og støtter derfor flygtninge, der er i behandling.(5)

Region Midt

Traumatiserede flygtninge med PTSD kan få behandling to steder i Region Midt. Andre psykiske lidelser samtidig med PTSD kan også blive behandlet her. Det vil oftest være symptomer på depression og angst.  Behandlingen vil forgå i et samarbejde på tværs af faggrupper. I et behandlingsteam vil der eksempelvis være psykiater/læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver og tolk. For at kunne komme i betragtning til behandling, skal man have lovligt ophold i Danmark og være traumatiseret på grund af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for vold og overgreb.(1)

Der er to steder, hvor flygtninge som er 15 år og derover, kan få PTSD behandling:(1)

For at få behandling skal du henvises af egen læge.(11)

Region Syddanmark

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Mere komplekse former for PTSD varetages af Afdeling for Traume og Torturoverlevere (ATT), som er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Afdelingen afhjælper følgerne af krigs-, tortur- og flugttraumer hos flygtninge og indvandrere, hvor sprog og kultur også har indflydelse på behandlingen. Afdelingen består af følgende behandlingssteder.(2)

Behandlingen på ATT er helhedsorienteret og tværfaglig og varetages af psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. (12)

RCT Jylland

Udover Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, som er et regionalt behandlingssted, er der også et privat rehabiliteringscenter for torturofre, RCT-Jylland. Her kan flygtninge og indvandrere få behandling i Haderslev, Hviding og Sønderborg. Behandlingen er tværfaglig med behandlere i form af psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægekonsulenter.(6)

Ved både ATT og Rehabiliteringscenter For Torturofre i Jylland, kan man blive henvist af egen læge, eller fra andre psykiatriske afdelinger og øvrige sygehusafdelinger i forhold til ATT. (2)

Region Sjælland

Klinik for traumatiserede flygtninge modtager voksne traumatiserede flygtninge fra hele Region Sjælland. Flygtningene har alvorlige psykiske problemer, som følge af i hjemlandet at have været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold. Tilbuddet omfatter ikke flygtninge, der har behov for vedvarende psykiatrisk behandling eller med aktuelle misbrugsproblemer.(13) Henvisning til klinikken foregår via din praktiserende læge, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), sygehusafdelinger eller psykiatrisk speciallæge.

I Region Sjælland er der følgende klinikker for traumatiserede flygtninge:(15)

Region Hovedstaden

Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri (CPT) er en højtspecialiseret funktion på Psykiatrisk Center Ballerup. Målgruppen er voksne flygtninge, migranter, eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund. Ex fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression. Personer med anden etnisk oprindelse end dansk, som ikke nødvendigvis har traumerelateret psykiske lidelser kan også komme i behandling, hvis personens kulturelle baggrund har stor betydning for, hvordan lidelsen udvikler sig, forstås og behandles.(16)

DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur

DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut I København Ø, der har behandling, forskning, international udvikling og fortalervirksomhed under samme tag. DIGNITY er specialiseret i at rehabilitetere svært traumatiserede flygtninge. De tilbyder behandling til både voksne og børn og har opmærksomhed på hele familiens trivsel. Deres rehabiliterings-program foregår i faglige teams, hvor 4-6 fagpersoner arbejder tæt sammen om alle aspekter af overleverens samlede livssituation.(7)

Henvisning til rehabilitering hos DIGNITY foregår via læge eller speciallæge. Se henvisningsskema. Den henviste person skal kunne indgå i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at han ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.(8)

OASIS

OASIS i København K er et privat rehabiliteringscenter, som tilbyder behandling til børn, unge, voksne og familier, der i et andet land har været udsat for traumatiske hændelser eller som er belastet af at leve sammen med en traumatiseret person. Traumatiske hændelser kan være i form af rædselsoplevelser under krig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold.(9)

OASIS behandlingsteams består af psykologer, fysio-/psykomotoriske terapeuter, socialrådgivere og læger. Læger og myndigheder, der arbejder med OASIS´målgruppe kan henvise til behandling. Derudover er det muligt at blive henvist til børneundersøgelser og speciallægeundersøgelser. Se yderligere information her.(10)

Personer som har en alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse eller et ubehandlet alkohol-, stof- eller medicinforbrug vil ikke kunne modtage behandling på OASIS. (9)

Kilder

www.dkptsd.dk har fået lov til at kopiere denne artikel fra hjemmesiden www.kompleksptsd.dk.

 1. Email fra ledende sygeplejerske for Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Bo Stævne Jensen. Region Midt. 18. juli 2017.
 2. Email fra leder af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Ulla Wernberg-Møller. Region Syddanmark. 20. juli 2017.
 3. ”Specialevejledning for psykiatri.” 1. juni 2017. www.sst.dk
 4. Rehabiliteringscenter for flygtninge. ”Behandling efter Sundhedsloven.” Opdateret 8. september 2016. www.flygtning.rn.dk
 5. Rehabiliteringscenter for flygtninge. ”Metoder og tilgange.” Opdateret 23. marts 2017. flygtning.rn.dk.
 6. RCT-Jylland. ””RCT-Jylland.” Sept. 2017. rct-jylland.dk.
 7. DIGNITY Dansk Institut mod Tortur. ”Klinikken.” Sept. 2017. dignityinstitute.dk
 8. DIGNITY Dansk Institut mod Tortur. ”Henvisning.” Sept. 2017. dignityinstitute.dk
 9. ”Behandling.” Sept. 2017. www.oasis-rehab.dk.
 10. ”Henvisning.” Sept. 2017. www.oasis-rehab.dk.
 11. Psykiatrien i region Midtjylland. ”Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri.” Sept. 2017. psykiatrien.rm.dk.
 12. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. ”Om os.” Opdateret 16. jan. 2015. traumeogtorturoverlevere.dk.
 13. Region Sjælland. Psykiatrien. Klinik for Traumatiserede Flygtninge Vordingborg. ”Målgruppe.” Opdateret Opdateret 25. april 2017. regionsjaelland.dk.
 14. Region Sjælland. Klinik for Traumatiserede Flygtninge – Vordingborg. ”Fagfolk.” Opdateret 30. maj 2017. regionsjaelland.dk.
 15. Region Sjælland. Psykiatrien. ”Klinikker. Sept. 2017. regionsjaelland.dk.
 16. Region Hovedstadens Psykiatri. ”Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.” Sept. 2017. psykiatri-regionh.dk.